Repetitie

De repetities zijn op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in :

‘Ons Gildenhuis’
Pastorijstraat 1
3290 Schaffen

Kom eens langs.  Je bent van harte welkom !